Fő profil: oktatás, informatika, pályázatírás

Tanuljon idegen nyelvet és fejlessze informatikai kompetenciáját!

Az idegen nyelvi képzések szintjeinek elnevezése megegyezik a Közös Európai Referenciakeret (KER) elnevezéseivel: A1, A2, B1, B2. Az Európa-szerte használatos referenciakeret bemutatja, milyen tudást kell elsajátítaniuk az idegen nyelvet tanulóknak és milyen készségeket kell fejleszteniük. Létezik még C1 és C2-es szint, de azok megszerzését ez a projekt nem támogatja.

Az informatikai képzések esetében a projekt azokat a programokat veszi fel a képzési listára, a melyek megfelelnek „Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról" (2006/962/EK) szóló dokumentum mellékletében foglalt céloknak. Az IKT 0-1 képzést azoknak ajánljuk 20-30 órában, akik most kezdenek ismerkedni az informatika és a számítógép világával. A többi informatikai képzés keretében alap és középfokú felhasználói ismereteket lehet szerezni. Érdeklődés, jelentkezés feltételei: www.tudasodajovod.hu

Matematika

Általános- és középiskolások számára matematika oktatás:

 1. Halmazelmélet: halmazok definiálása, halmazműveletek, számhalmazok, ...
 2. Algebra: egyenletek, egyenlőtlenségek, ...
 3. Függvénytan: constasfüggvény, elsőfokú-, és másodfokú függvények, törtfüggvények, signumfüggvény, ...
 4. Sorozatok: számtani és mértani sorozatok
 5. Határértékszámítás
 6. ... egyéb témakörök feldolgozása

Főiskolai szintű matematika (matemaikai analízis) témakörei:

 1. Komplex számok bevezetése, műveletek komplex számokkal
 2. Sorozatok, sorozatok monotonitása, sorozatok határértéke
 3. Függvények, függvények határértéke
 4. Differenciálszámítás
 5. Teljes függvényvizsgálat
 6. Integrálszámítás (határozatlan integrál, határozott integrál), integrálszámítás alkalmazásai
 7. Kétváltozós függvények

Főiskolai szintű algebra és diszkrét matematika:

 1. Halmazelmélet
 2. Bázistranszformáció
 3. Mátrixok, mátrixszámítás
 4. Gráfelmélet, Dijkstra algoritmusa, Kruskál algoritmusa, Tintacseppentős módszer
 5. Csoportok, testek, gyűrűk , ... stb.

Fizika

Általános- és középiskolások számára fizika tantárgy tanórán kívüli oktatása. Fizika tantárgy elméleti- és gyakorlati oktatása.

Számítástechnika

Néhány témakör:

 1. Szövegszerkesztés
 2. Táblázatkezelés
 3. Előadástervezés
 4. Adatbáziskezelés
 5. Weblap tervezés és szerkesztés
 6. Számítógépes hálózatok: vezetékes és mobil hálózatok szoftveres és hardveres alkalmazása
 7. Elektronikus közigazgatás alapismeretei, állampolgár az Interneten
 8. ECDL 4 modulos vizgsára felkészítés
 9. ECDL 7 modulos vizsgára felkészítés
 10. ... egyéb témakörök feldolgozása

Oktatási referenciák::

 • Kolping Otthon Letenye, számítástechnika oktatása az ápolók részére 2006-ban
 • Lenti, civil szervezet nyertes pályázata keretében weblapszerkesztés oktatása elméletben és gyakorlatban 2007. novemberében
 • Középszintű érettségire felkészítő matemaika felzárkóztató oktatás 2008-ban
 • Magánszemélyek részére matematika és fizika tantárgyakból korrepetálás
 • Emelt- és középszintű érettségire felkészítés informatika tárgyból
 • Lakossági ismeretterjesztő képzések Murarátka, Zajk, Kistolmács és Lasztonya Községekben
 • Lakossági oktatások e-közszolgáltatás témakörben Csörnyeföld, Gősfa és Letenye településeken
 • "Számítástechnika a mindennapokban" című projekt oktatói szerep (SZÁM-PONT Kft.) Lispeszentadorjánban
 • TEMOP-2011 pályázat keretében Zala megyében több, mint 500 fő résztvevő mentorálása, alap- és emelt szintű infokommunikációs ismeretterjesztő előadások megtartása (felnőtt-infokommunikációs ismeretterjesztő előadások)
 • "Szépkorúak a neten" 30 órás számítástechnikai tanfolyam oktatója, Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében
 • Zalai Népfőiskola Egyesülettel együttműködve Börtön program keretében előadás tartása 2013. február 19-én a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Előadás témája: e-Magyarország pontok jelentősége és működése, elérhetőségi helyeinek bemutatása
Ismeretterjesztő előadások
Ismeretterjesztő előadások
   
Ismeretterjesztő előadások
Ismeretterjesztő előadások
   
Ismeretterjesztő előadások
Ismeretterjesztő előadások

Pályázatírás és pályázat keretében oktatás

Cégeknek, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak pályázatírást is vállalok. Projektek lebonyolítása, projekt nyomon követés. Pályázatok keretében reál tantárgyak, előadások megtartása.

Referenciák:

Pályázat kódjele, megnevezése, támogatás forrása Pályázat kiírója, dátum Kezdvezményezett, projektben vállalt feladatok

LEADER IV. tengely

"Audiovizuális élményfejlesztés Kistolmácson"

Bruttó 789.559 Ft támogatás

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület, Magyar Vidékfejlesztési Hivatal

 • Pályázat megírása
 • Pályázat lebonyolítása
 • Audiovizuális eszközbeszerzés
 • Marketing kiadvány
 • Együttműködés egy letenyei és kettő zajki civil szervezettel
TÁMOP 2.1.2 "Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése"

NT Nonprofit Kft. és Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

(Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Intézet)

2012.

 • "A típusú" mentor eTanácsadó
 • megyei mentori koordinátor (Zala megye)
 • Igényfelmérés
 • Kommunikáció
 • Toborzás
 • Mentorálás
TÁMOP-3.2.3./09/2 09/2-2010-0016 - "Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 • Számítástechnika oktatási feladatok 60 órában a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár megvalósításában
"A roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítását szolgáló programok támogatására", Bruttó 800.000 Ft

A pályázat az Emberi Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett NTP-RITP-11-0021 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

2012.

 • Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetség
 • Pályázatírás
TEMOP-2011/112001 számú pályázat, Területi eMagyarország Központ, 2.457.436 Ft

eMagyarország Centrum,

2011. 10. 19 - 2012. 10. 31.

 • Kistolmács Község Önkormányzata
 • pályázat megírása
 • pályázatban vállalt szakmai és pénzügyi feladatok lebonyolítása
 • 250, 18 év feletti fő részére infokommunikációs ismeretterjesztő előadások megtartása
TEMOP-2011/112101 számú pályázat, Területi eMagyarország Központ, 2.457.436 Ft

eMagyarország Centrum,

2011. 10. 19 - 2012. 10. 31.

 • Kistolmács Község Önkormányzata
 • pályázat megírása
 • pályázatban vállalt szakmai és pénzügyi feladatok lebonyolítása
 • 250, 18 év feletti fő részére infokommunikációs ismeretterjesztő előadások megtartása
Területi eMagyarország Központ pilot projekt, 1.000.000 Ft

eMagyarország Centrum,

2010. október-december

 • Kistolmács Község Önkormányzata
 • pályázat megírása
 • pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítása
"Látogasson el hozzánk" című pályázat, tárgynyeremény (PC, digitalizáló tábla)

eMagyarország Centrum,

2009.

 • Kistolmács Község Önkormányzazta
 • a pályázat megírása
KIHOP-2008 kódjelű pályázat "közösségi internet - hozzáférési pontok" fejlesztése, 1.000.000 Ft településenként

eMagyarország Centrum,

2009.

 • Kistolmács, Lasztonya, Murarátka és Zajk Községek Önkormányzata
 • pályázat megírása
 • pályázatban vállalt szakmai feladatok lebonyolítása
 • ismeretterjesztő oktatások
 • Információs társadalmi tanácsadó képzés elvégzése PL-1447

Tolmácsolás, fordítás, német állapolgároknak általános- és speciális ügyintézés

Tolmácsolás német nyelven szóban és írásban. Váratlan helyzeteknél felmerülő tolmácsolás.

Referenciák:

 • Földhivatali ügyek intézése német nyelven
 • Ingatlan vásárlással kapcsolatos ügyek intézése német nyelven
 • Eseti tolmácsolás német nyelven
 • Írott anyagok fordítása német nyelvről magyarra, illetve magyar nyelvről német nyelve
 • Szóbeli tolmácsolás német nyelven
 • Állampolgársági ügyek tolmácsolása
 • Nagykanizsai Rendőrkaptiányság Letenyei Rendőrőrs számára díjmentes német nyelvű tolmácsolás, főként közlekedési baleseti helyszíneken

Számítógépek javítása és telepítése, IT rendszerek karbantartása, dokumentumkészítés

 • Számítógép installálása, operációs rendszer telepítése
 • Számítógépes hálózatok beállítása
 • Operációs rendszer frissítések telepítése
 • Önkormányzati számítógépek karbantartása
 • Vírusmentesítés
 • KÖZADAT, KÖZADATTÁR megjelenések biztosítása 2011. évi CXII. törvény alapján
 • Elektronikus közigazgatási (e-közigazgatási) stratégia készítése
 
 
 

Minden jog fenntartva!